Anlık Raporlar

Veri arşivlemenin aksine anlık raporlar, bir alarm durumunun gerçekleşmesi ya da enerji tüketiminin maksimum olması gibi belirli tetikleyici durumlarda tesisin koşullarını gösterir. Anlık raporlar, bir sistemin, bir makinenin veya bir binanın belirli anlarda ki durumunu izlemek için kullanılır. Böylece, belirli zaman aralıklarındaki tüm ilgili ölçüm değerleri, çalışma saatleri ve durumları gibi bilgileri içeren raporlar günlük periyodik bakımlar ile kaydedilebilir. Bir hata kaydı, hata olayının öncesindeki, hatanın gerçekleştiği andaki ve hata olayının sonrasındaki tüm verileri sunar. Maksimum (peak) yükleme protokolü, peak yükleme olaylarının ortaya çıkması için bütün enerji tüketim değerlerini kaydeder.

Peak Load Snapshot