Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Raporlama

Zaman aralığı tabanlı raporlar yinelenen dönemlerdeki verilerin izlenmesi için kullanılabilir. Örneğin, bir tüketim raporu her ay için herhangi bir tüketimi belgelemektedir.Yıllık rapor, bir yıl içerisindeki her ay için tüketim değerlerini gösterir ve bir önceki yılın tüketim verileri ile cari yıl değerlerini karşılaştırır.

Bir atık su arıtma tesisi, günlük olarak gelen ve giden su miktarını kaydetmesinin yanı sıra arıtılan suyun veri analizini de kaydeder. Bir bina içerisinde, her bölüm için enerji tüketimi kaydedilir.

Sayaçlar, minimum, maksimum veya ortalama gibi değerlerin hesaplanması için PLC Reports hesaplama fonksiyonları ile birlikte birçok uygulama mümkündür.

Monthly Report Chart

Monthly Report Tabular