Kalite Göstergeleri

Kalite yönetim sistemleri ve kalite güvence ölçümleri yasal olarak çalışma ortamında daha da büyük önem arzeder. Anahtar kalite göstergeleri gibi etiketler (Tags) çok sıklıkla kullanılır, fakat bazı rakamların ve düzenli güncellemelerin oluşumu hala önemli bir sorundur. Otomatik süreçlerde sistem içerisinde kazanılması kolay olmayan değerlere sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. PLC Reports programının yardımı ile, otomatik süreçlerin kökenine sahip kalite göstergelerinin kolayca yapılması mümkündür.

Key Quality Indicators