PLC Tanımı

İlk adımda, raporlama için gerekli olan verilerin okunacağı PLC‘ler tanımlanır. Her PLC için bir Excel satırı kullanılır. İsim, IP adresi, rack, slot numarası gibi parametreler ilgili sütunlara girilerek ayarlanır. Ardından, tanımlamaların doğruluğu ve tanımlanan PLC ile online iletişim onaylanır.

Approach PLC Definition 1

Approach PLC Definition 2

Approach PLC Definition 3