Yaklaşım

Raporların oluşturulması Microsoft Excel programına dayanmaktadır. Raporun yapılandırılması, grafik tasarımı ve rapor çıktısı Excel programı ile yapılır.

Rapor yapılandırmasını gerçekleştirmek için takip edilecek basit adımlar:

• Verilerin okunacağı PLC’lerin tanımlanması
• Rapor tanımlama dosyasının tasarımı ve oluşturulması
• Rapor ayarları
• PLC’den okunacak değişkenlerin tanımlanması
• Geçmişe ait tag değerlerinin saklanması için arşivlerin tanımlanması
• Basit komut metinleri ile raporlama işlevinin tanımlanması
• Rapor için zaman planlaması yapılması